התהוות יוצרת היא האירוע שגורם להופעת הדבר החדש בטבע ובתרבות, הניצוץ המעורר היוצר זיקות חדשות ומפעיל את הפוטנציאלים העתידיים של המשתתפים באירוע.

 המרכיבים השונים המשתתפים באירוע התהוות יוצרת עוברים שינוי מהותי, והחדש שנוצר הוא בעל ערך סגולי (סינגולרי) , שאיכותו ופוריותו גדולים מסכום הכוחות והחומרים המשתתפים בהתהוותו.

להלן כמה דוגמאות.

הופעת החיים על האדמה היא אירוע יצירתי, שיצר משהו חדש לחלוטין שלא היה קיים קודם. התהוות החיים התחוללה במפגש וערבוב של מים, אדמה, אוויר, אור וחום, והתוצר של המפגש, החיים, הוא בעל מאפיינים ואיכויות גדולים בהרבה מכל היסודות הללו. זהו אירוע עתידי, כי איש לא יכול היה לחזותו מראש בהסתמך על כוחות וחומרי העבר בלבד.

המים עצמם, נושאי החיים, הם תוצר של התהוות יוצרת. במים הופכים מימן וחמצן לדבר חדש לחלוטין, שתכונותיו שונות לגמרי מתכונות מרכיביו. לעולם לא היינו מנחשים על סמך הכוחות הכימיים של חמצן ומימן את תכונות המים. בטרם היות המים, הם היו חלק מכוחות העתיד היוצרים, חלק מהפוטנציאל הקוסמי של החיים בתהליך התהוותם היוצרת.
 וכיצד מתהווה סוד ההתעברות והלידה? הניצוץ היוצר הנדלק במפגש בין אישה ואיש, ביצית וזרע, מחולל את פלא התפתחות העובר והלידה של אדם ייחודי ובעל אישיות נבדלת וחיים עצמאיים משלו, השונים ולעיתים גדולים יותר מסך כל תכונות הוריו, ומעולם לא היינו מנחשים את אישיותו וגורלו על סמך ההכרות שלנו את הוריו. 
ואותו הדבר מתרחש גם בפוטוסינתזה,  המחברת אור, אוויר, מים, מינרלים ומתכות, כדי ליצור את הפלא של החיים הצמחיים שבלעדיהם כל החיים על האדמה לא היו אפשריים.
זהו הסימן לפעילותה היוצרת של הרוח באדם ובעולם: כל גילוי המצאה וחידוש במדע, טכנולוגיה, אמנות, דת ויצירה חברתית מבטאים את אותם תהליכי התהוות יוצרת. כל גילוי, המצאה, וחידוש בכל תחומי הדעת, המחקר והחיים מתהווה במפגש,  וככל שהשוני בין המרכיבים, האנשים, הרעיונות, השותפים למפגש, גדול יותר, היצירתיות מפתיעה יותר, מכיוון שאנשים שונים משפיעים ומושפעים, מעשירים ומועשרים, משתנים, על ידי תהליכי הפריה הדדית וסינרגיה, שבה התוצר גדול בהרבה מסך כל חלקיו.